רשות מקרקעי ישראל ובשיתוף מועצה אזורית גלבוע

רשות מקרקעי ישראל ובשיתוף מועצה אזורית גלבוע, מתכננים לבצע הרחבה בגוש חבר לפי תכנית מתאר מאושרת מס' ג/13845 מרכז חבר

ההרחבה כוללת פיתוח 96 מגרשים עם כבישים ותשתיות,

משרדנו טיפל בתכנון מוקדם ומפורט לביצוע לכל עבודות פיתוח הכבישים, כולל תיאום מערכות וליווי צמוד לביצוע,

עלות הפרויקט הינה 23 מיליון.

1/6